ថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះ ខ្ញុំនឹងចូលធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន 3D Systems។

នេះគឺជាបំណងដែលខ្ញុំបានប៉ងជាយូរមកហើយ ។

Advertisements

ឱកាសរកលុយបន្ថែម !

morn-e ត្រូវការអ្នកសរសេរមេរៀនផ្នែកអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិចជាភាសាខ្មែរ ។

– ធ្វើការដប់ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ។

– ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ ។

– ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច ។

– ត្រូវចេះប្រើ Microsoft Office 2010 ។

ព័ត៌មានបន្លែម សូមទាក់ទង http://morn-e.com/ ឬអ៊ីម៉ែលទៅ info@morn-e.com ។

បើចាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យនៅទីនេះ !

ចង់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងបន្ទេរអគ្គិសនីស្តាទិក?

ទាញយកឯកសារ

http://morn-e.com

បេក្ខជនអាចទៅចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

http://yerngreanelectronics.com/edc.html

ឈប់ទទួល ថ្ងៃទី២២ ខែ៨ ឆ្នាំ២០១៤ ។

 

 

 

ខ្មែរប្រើពាក្យ ស៊េរី សម្រាប់ Series តែប្រើពាក្យ ខ្នែង សម្រាប់ Parallel
ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេប្រើពាក្យ ខ្នែង សម្រាប់ Parallel ដែរ ។

ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថា ខ្នែងគឺជាអ្វីដែលដុះចេញ (កើតចេញ បែកចេញ) ដូចជាខ្នែងឈើ
ឬពោះវៀនខ្នែងជាដើម ។

Parallel = ស្រប | ទន្ទឹម | ប៉ារ៉ាឡែល |
Series = បន្ត | លំដាប់ | ស៊េរី |

Series Circuit = សៀគ្វីបន្ត | សៀគ្វីដែលតភ្ជាប់តៗគ្នា |
Parallel Circuit = សៀគ្វីទន្ទឹម | សៀគ្វីដែលតភ្ជាប់ស្របៗគ្នា |

ឧទាហរណ៍៖

series_res

The two resistors are connected in series.
1. រេស៊ីស្ទ័រទាំងពីរបានតភ្ជាប់បន្តគ្នា ។
2. រេស៊ីស្ទ័រទាំងពីរបានតភ្ជាប់ជាស៊េរី ។

parallel_res

The two resistors are connected in parallel.
1. រេស៊ីស្ទ័រទាំងពីរបានតភ្ជាប់ទន្ទឹមគ្នា ។
2. រេស៊ីស្ទ័រទាំងពីរបានតភ្ជាប់ជាប៉ារ៉ាឡែល ។

ខ្មែរប្រើ ចរន្ត សម្រាប់ Current តែប្រើ តង់ស្យុង សម្រាប់ Voltage ។

Voltage = Electric Pressure ឬ Electric Tension

ខ្មែរប្រើពាក្យ តង់ស្យុង តាមពាក្យ Tension ​។

Pressure ឬ Tension = សំពាធ (ភាពតានតឹង) ​។

គេអាចប្រើពាក្យ សម្ពាធឈាម សម្រាប់ Blood Pressure តើយើងអាចប្រើ
ពាក្យ សម្ពាធអគ្គិសនី សម្រាប់ Electric Pressure បានទេ ?

ខ្ញុំមិនយល់ក្នុងការប្រើពាក្យ ពេលខ្លះគេនិយមប្រើពាក្យខ្មែរ ពេលខ្លះគេនិយមប្រើពាក្យបរទេស ។

ដូចជាការប្រើពាក្យ កាស្សូ សម្រាប់ Calculator និងពាក្យ ស្កុត សម្រាប់ Adhesive Tape ជាដើម ។

កាស្សូ = Casio

ស្កុត = Scotch

Calculator = ប្រដាប់គិតលេខ

Adhesive Tape = បង់ស្អិត

Casio ឬ Scotch គឺជាឈ្មោះ (ក្រុមហ៊ុន) មិនមែនជារបស់ឬឧបករណ៍អ្វីឡើយ ។

 

អត្ថបទទាក់ទង់នឹងអគ្គិសនី ។

នៅស្រុកខ្មែរ ភាគច្រើនប្រើពាក្យតាមបារាំង ។

ដោយហេតុតែខ្ញុំមិនចេះបារាំង ហើយមិនសូវចេះខ្មែរ ទើបធ្វើអោយខ្ញុំមានការពិបាក

ក្នុងការសរសេរ ។

 

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយពាក្យ ជនិតា ដែលគេប្រើក្នុងឃ្លាដូចជា ជនិតាអគ្គិសនី ។

ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកឃើញដូចខាងក្រោម ៖

ជនិតា – Generator

Generator – ម៉ាស៊ីនភ្លើង

Generator – សេនេរ៉ាទ័រ

ជនិតាអគ្គិសនី – Electric Generator

ជនិតាអគ្គិសនី មានដូចជា ថ្មពិល អាគុយ ឌីណាម៉ូ ជាដើម ។

តើ ជនិតា ជាពាក្យខ្មែរឬអ្វី ?

តើ ជនិតា មានន័យដូចម្តេច ?

ឬមួយ ជនិតា មានន័យថា វត្ថុបង្កើត អ្វីដែលធ្វើអោយមាន ?

ដូចជាឃ្លាខាងក្រោម ៖

និស្សិតត្រូវស្វែងរកជនិតាមួយ ។

តើ ជនិតា ក្នុងឃ្លាខាងលើនេះមានដូចម្តេច ?

ឬអោយរក ប្រភពភ្លើង ម៉ាស៊ីនភ្លើង ថ្មពិល ឬ អាគុយ ?

តើអាចមានន័យថា Power Supply ឬ Power Source ទេ ?

 

បើបងប្អូនបានដឹង សូមជួយប្រាប់ផង ។

សូមអរគុណ !